Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Konkurs ”Na Zdrowy Styl Życia”

„ Na Zdrowy Styl Życia”

 

                        W czerwcu 2019 roku odbyło się kolejne zebranie Komisji Konkursowej dotyczącej przyznania Przechodniego Pucharu Dyrekcji DPS w konkursie ”Na Zdrowy Styl Życia”. Konkurs zapoczątkowano we wrześniu 2017 roku. Dotychczas na podium laureatów stanęli: Jan Jasicki, Paweł Kędzior, Bronisława Matusiak, Stanisław Gąsior, Marianna Zalasińska
i Agnieszka Pilecka.

Konkurs ma na celu promocję zdrowia, zwraca się uwagę na podnoszenie kondycji i aktywności. Ważnym kryterium jest ocena kultury osobistej, ocena sposobu odnoszenia się mieszkańców do współmieszkańców
i personelu.

W ramach działań opiekuńczo-terapeutycznych podjęto inicjatywę promowania zdrowego trybu życia, właściwych postaw społecznych oraz przyjaznego funkcjonowania w środowisku.

Kwartalna rywalizacja oparta jest na regulaminie,
a rozstrzygnięcia podejmuje komisja konkursowa. Zachęca to mieszkańców do promowania zdrowego stylu życia, angażuje ich w pomoc innym, kładąc nacisk na rolę kultury i higieny osobistej.

 

Tekst: Agnieszka Pilecka

Foto DPS Helclów