Otwarcie przebudowanego Zespołu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Nr 1 Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie