Pożegnanie lata 05.09.2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA  I M P R E Z Ę   I N T E G R A C Y J N Ą

Pożegnanie lata   05.09.2018

 

            W PROGRAMIE:

10.00-10.30                ROZPOCZĘCIE IMPREZY W OGRODZIE DPS

10.30-12.00                WARSZTATY, POKAZY, WSPÓLNA ZABAWA

12.00- 13.00                PRZERWA OBIADOWA

13.00-15.00                BIESIADOWANIE –    „COŚ DLA OKA

                                                                       COŚ DLA UCHA

                                                                       COŚ DLA BRZUCHA”