Trening pamięci w naszym Domu

W naszym Domu, przez kilka ostatnich miesięcy miały miejsce treningi pamięci i funkcji poznawczych. Zajęcia prowadzone były przez grupę młodych osób – studentów Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miały one na celu zapoznanie uczestników z metodami ćwiczeń pamięci, jej pobudzenie, a przede wszystkim aktywne spędzenie czasu w międzypokoleniowym gronie. Uczestnicy zdobywali nowe umiejętności – poznawali język migowy oraz technikę origami, rozwiązywali różnorodne zadania angażujące procesy poznawcze, a podczas psychoedukacji mieli okazję dowiedzieć się dlaczego warto ćwiczyć pamięć.

 

Wszystko to odbyło się dzięki projektowi grantowemu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” stworzonemu przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. W ramach projektu Towarzystwo, razem z grupą innowatorów z całej Polski, wypracowuje rozwiązania, które poprawiają jakość życia osób starszych zależnych i ich opiekunów. (Tekst i foto grupa studentów prowadzacych zajęcia)