Zbiórka zużytych baterii

W naszym Domu prowadzimy zbiórkę zużytych baterii. Można jej będzie wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników znajdujących się na głównym holu Domu oraz oddziałach.  Dziękujemy za wsparcie naszych działań! Foto DPS Helclów.