Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Archiwum zamówień

26-01-2017        Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej  im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap”,  zlokalizowanego  w Krakowie przy  ul. Helclów 2.
 
Tryb postępowania :  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert :  Do dnia 03.02.2017  do godz. 8:00
Termin publicznego otwarcia ofert :  Dnia 03.02.2017  godz. 8:30
 
23-01-2017         Plan zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie na rok 2017.

 

 
18-01-2017        Sukcesywna dostawa przetworów mleczarskich i margaryn dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
Tryb postępowania :        Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert :                26.01.2017 ROKU DO GODZ 8:00
Termin publicznego otwarcia ofert :        26.01.2017 ROKU GODZ 8:30
 
05-01-2017        Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.
 
Tryb postępowania :
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert :
Do dnia 16.01.2017 r do godz. 10.00        (PO ZMIANIE)
Termin publicznego otwarcia ofert :
Dnia 16.01.2017 r godz. 10.30        (PO ZMIANIE)
 
02-01-2017        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - MIĘSO, WĘDLINY, KURCZAK .
 
Ogłoszenie nr 582 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.
Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 : Część I - MIĘSA ŚWIEŻEGO Część II -WĘDLIN ŚWIEŻYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI Część III - ŚWIEŻEGO KURCZAKA
 
30-12-2016        Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.
 
Tryb postępowania :        przetarg nieograniczony
Termin składania ofert :        Do dnia 09.01.2017 r do godz. 08.00
Termin publicznego otwarcia ofert :        Dnia 09.01. 2017 r godz. 08.30
 
28-12-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ŚWIEŻE JARZYNY
Ogłoszenie nr 374549.
 
 
23-12-2016        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE.
 
 
22-12-2016        INFORMACJE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - MIĘSO,               WĘDLINY, KURCZAK.
 
 
22-12-2016        Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony w dniu 19.12.2016r. dot. Nr sprawy  DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/21N/2016  pn:
 
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU DZIĘKUJEMY
 
19-12-2016        Informacja z otwarcia ofert - świeże warzywa
 
 
19-12-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - OWOCE, MROŻONKI, TROPIKI.
 
 
16-12-2016         dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - MIĘSO; WĘDLINY; KURCZAK
 
Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
Część I        MIĘSA ŚWIEŻEGO
Część II        WĘDLIN ŚWIEŻYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI
Część III        ŚWIEŻEGO KURCZAKA; INDYKA; KACZKI
 
15-12-2016        Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
 
Część I        –        Nabiał
Część II        –        Przetwory mleczarskie
tryb -  przetarg nieograniczony
termin składania ofert - 23.12.2016 godz. 8.00
termin otwarcia ofert - 23.12.2016 godz. 8.30
Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
 
13-12-2016        Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie -
NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE - informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie - NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE
 
 
09-12-2016        Sukcesywna dostawa świeżych warzyw dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
 
Numer referencyjny: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/21 N/2016
 
09-12-2016        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOT. CZĘŚCI I - ŚWIEŻE WARZYWA.
 
 
07-12-2016        Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
 
Część I        – MIĘSA ŚWIEŻEGO
Część II        – WĘDLIN ŚWIEŻYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI
Część III        – ŚWIEŻEGO KURCZAKA; INDYKA; KACZKI
Numer referencyjny: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/20 N/2016
 
06-12-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 360477 -
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY.
 
 
05-12-2016        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT :
 
„Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
Część I -         świeżych warzyw
Część II -        świeżych owoców krajowych
Część III  -     owoców tropikalnych
Część IV -       warzyw i owoców mrożonych
 
02-12-2016        Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.
 
Część I         – Nabiał
Część II       –  Przetwory mleczarskie
 
24-11-2016        INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - agregat prądotwórczy
 
 
24-11-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Remont  częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych  bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz  wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
24-11-2016         Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 :
 
Część I -  świeżych warzyw
Część II - świeżych owoców krajowych
Część III  - owoców tropikalnych
Część IV -  warzyw i owoców mrożonych
Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
tryb -  przetarg nieograniczony
termin składania ofert - 5.12.2016 godz. 8.00
termin otwarcia ofert - 5.12.2016 godz. 8.30
 
22-11-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zadanie pn:
Wykonanie I  etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
 
 
18-11-2016        Remont częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
16-11-2016        Wykonanie I  etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”.
 
w załączeniu przesyła INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU DZIĘKUJEMY.

 

15-11-2016        nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ D/ 17N /2016
Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
14-11-2016        Wykonanie I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
10-11-2016         Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im.   L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
 
 
09-11-2016        OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
 
 
09-11-2016        Dom Pomocy Społecznej im. L. i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 3 oraz zmianę treści SIWZ  dot. prowadzonego postępowania Nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/17N/2016
 
 
08-11-2016        Remont  częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych  bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz  wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
07-11-2016         Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2
 
 
07-11-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- 337430 z dnia 07.11.2016 DOTYCZĄCEGO ZADANIA PN:
„Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w  lewym i prawym skrzydle budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”.
 
 
04-11-2016        Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej..........
 
Wyjaśnienie nr1
 
04-11-2016        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-336066-04.11.2016  pn:
„Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”
 
 
03-11-2016        Wykonanie I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
02-11-2016        Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 .
 
 
28-10-2016        Wykonanie I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
 
 
27-10-2016        Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”
 
w załączeniu przesyła INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU DZIĘKUJEMY
 
27-10-2016        Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
 
 
26-10-2016        Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:
 
 
21-10-2016        Remont  częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych  bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz  wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
18-10-2016        Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”.
 
 
12-10-2016        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ŁÓŻKA
Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
05-10-2016        dot. prowadzonego postępowania Nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/12N/2016 pn. „Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”
 
 
-------------
SPROSTOWANIA Z INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 5.10.2016 P.POŻ.
( w miejscu na stronie BIP - tam gdzie jest już zamieszczona po raz pierwszy w dniu 5.10.2016r, INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT)
 
05-10-2016        Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”.
 
 
05-10-2016        Remont części istniejącego muru ogrodzeniowego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”
 
część II - segment nr 4.
 
05-10-2016        Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
05-10-2016        Przebudowa budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego.
 
 
30-09-2016        OGŁOSZENIE NR  315445 - 29.09.2016. P.POŻ.
nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 12N /2016nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 12N /2016
 
29-09-2016        nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016
Wyjaśnienie nr. 5 na ŁÓŻKA
29-09-2016        nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ŁÓŻKA
29-09-2016  WYJAŚNIENIE NR  4. P.POŻ.
nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 12N /2016nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 12N /2016
Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w  lewym i prawym skrzydle budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
Załącznik:        Wyjasnienie nr 4- 28.09.2016.docx
BIP DPS Helclów
Wyjaśnienia do przetargu pn. Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:
OGŁOSZENIA o zamówieniu i o zmianie ogłoszeń:
   
Załaczniki do WYJAŚNIENIE NR 3:
BIP DPS Helclów
Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
26-09-2016        nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ RB/ 11N /2016
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA - DOTYCZY MURU CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ III
 
26-09-2016        nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ RB/ 11N /2016
Remont części istniejącego muru ogrodzeniowego Domu Pomocy Społecznej im. L. i  A. Helclów w Krakowie.
Informacja z otwarcia ofert - Mur
 
26-09-2016        WYJAŚNIENIE_2 Łóżka. nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016
Dostawa  wraz z  montażem  50   zestawów  składających  się  z  wielofunkcyjnych  łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
Załącznik:        Wyjasnienie nr 2- 26.09.2016.docx
 
26-09-2016        WYJAŚNIENIE_1 Łóżka. nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016
Dostawa  wraz z  montażem  50   zestawów  składających  się  z  wielofunkcyjnych  łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
 
23-09-2016         WYJAŚNIENIE NR 2   P.POŻ-  do przetargu pn. Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w  lewym i prawym skrzydle budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
 
Załącznik:        Wyjasnienie nr 2- 22.09.2016.docx
 
22-09-2016        Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
1.        Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
o        33192120-9        łóżka szpitalne
o        37414100-4        materace do spania
o        31392000-2        meble medyczne
 
Załączniki:
 1. SIWZ - LOZKA 19.09.2016.doc
 2. Zal. Nr 1 do Formul. ofertow.p-zakres rzeczowy.docx
 3. Zal. Nr 1 do SIWZ- szczeg. opis przed. zamow.docx
 4. Zal. Nr 2 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc
 5. Zal. Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22.doc
 6. Zal. Nr 4 Wzor Umowy - LOZKA.doc
 7. Zal. Nr 5 do SIWZ_Formularz oferty.doc
 8. Zal. Nr  6 - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23.doc
 9. Zal. nr 7 - Wykaz dostaw.doc
 10. Ogloszenie nr 312017 LOZKA.doc
 
20-09-2016        WYJAŚNIENIE:        Nr sprawy : DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/12N/2016
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 1 dot. prowadzonego postępowania Nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/12N/2016 pn. „Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w  lewym i prawym skrzydle budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”.
 
Załącznik:        Wyjasnienie nr 1- 20.09.2016.docx
 
16-09-2016        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ U/ 10N /2016
Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap".
 
 
16-09-2016        dotyczy zmian:        Nr sprawy : DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/12N/2016
Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej na wszystkich kondygnacjach skrzydła lewego i prawego oraz piwnicy budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
ZAWIADOMIENIE o  ZMIANACH w TREŚCI SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
Załączniki:
 1. ZMIANA SIWZ- 16.09.2016.docx
 2. 2 ZMIANA SIWZ- 16.09.2016.docx
 3. Zal. Nr 1 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow p.poz.doc
 4. Zal. Nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22 p.poz.doc
 5. Zal. Nr 3 Wzor Umowy p.poz.doc
 6. Zal. Nr 4 do SIWZ_Formularz oferty - p.poz.doc
 7. Zal. Nr  5 - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23 - p.poz.doc
 8. Zal. nr 6 - Wykaz prac kierownika budowy-p.poz.doc
 9. Zal. nr 7 - Wykaz robot budowlanych- p.poz.doc
 10. Zal. Nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. zatrudn. pracownikow p.poz.doc
 
15-09-2016                                Nr sprawy : DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/12N/2016
Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej na wszystkich kondygnacjach skrzydła lewego i prawego oraz piwnicy budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 
1.        Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
o        45000000-7        Roboty budowlane
o        44540000-1        Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
o        45450000-6        Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
o        44482000-2        Urządzenia przeciwpożarowe
 
Załączniki:
 1. SIWZ - p.poz. 15-09-2016.doc
 2. Zal. Nr 1 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow-p.poz.doc
 3. Zal. Nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22 p.poz.doc
 4. Zal. Nr 3 Wzor Umowy p.poz.doc
 5. Zal. Nr 4 do SIWZ_Formularz oferty - p.poz.doc
 6. Zal. Nr  5 - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23 - p.poz.doc
 7. Zal. nr 6 - Wykaz prac kierownika budowy-p.poz.doc
 8. Zal. nr 7 - Wykaz robot budowlanych- p.poz.doc
 9. zalacznik 8.zip
 10. zalacznik 9 - STWIOR_mgla_wodna.pdf
 11. Zal. Nr 10 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. zatrudn. pracownikow p.poz.doc
 12. zalacznik 11.zip
 13. Ogloszenie nr 309150 p.poz.doc
 
09-09-2016                Nr sprawy : DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/11N/2016
Remont części istniejącego muru ogrodzeniowego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.  
Zamawiający  dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
 • 45000000-7        Roboty budowlane
 • 45100000-8        Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45111200-0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 44540000-1        Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 45450000-6        Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • 45320000-6        Roboty izolacyjne
 • 45111291-4        Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
załączniki :
 
00._Projekt Remontu czesci muru ogrodzeniowego.rar        (skompresowany do pliku *.rar)
 1. SIWZ - MUR OGRODZ. 09.09.2016.doc
 2. Zal. Nr 1 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow_uwagi.doc
 3. Zal. Nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22.doc
 4. Zal. Nr 3 Wzor Umowy MUR 10000.09.2016 r.doc
 5. Zal. Nr 4 do SIWZ_Formularz oferty_uwagi.doc
 6. Zal. Nr  5 - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23.doc
 7. Zal. nr 6 - Wykaz prac kierownika budowy.doc
 8. Zal. nr 7 - Wykaz robot budowlanych.doc
 9. Zal. Nr 14 do SIWZ - Oswiadczenie  dot. zatrudn. pracownikow.doc
 10. Ogloszenie nr 307237 - mur.doc
 
27-07-2016        Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap".
       
załączniki (12):
 1. SIWZ NADZOR INWEST 25.07.2016.doc        Uwaga> ZMIANA SIWZ- 28.07.2016.docx        
 2. ZAL. NR 1 - Oswiadczenie Wykonawcy.docx
 3. ZAL. Nr 1 do Umowy Nr.docx
 4. ZAL. NR 1a - Oswiadczenie Pelnomocnika.docx
 5. ZAL. NR 2 - Wzor Umowy 25.07.2016.doc
 6. ZAL. NR 3 Formularz oferty.docx
 7. ZAL. NR 4 - grupa kapitalowa.docx
 8. ZAL. NR 6 - wykaz osob, kwalifikacje.docx
 9. ZAL. NR 6a.docx
 10. ZAL. NR 7 - wymagane uprawnienia.docx
 11. ZAL. NR. 5 -wykaz uslug.docx
 12. ZAL. NR. 5a -wykaz uslug.docx
 
 
 
 
09-06-2016        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.docx  .
 
08-06-2016        Wyjasnienie nr 5- 08.06.2016.docx  .Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 5 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 – „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora”.
 
 
03-06-2016        Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 4 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 - "Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora".
 
 
02-06-2016        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.docx - Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  02 czerwca  2016 r. (nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/U/ 8N /2016) w załączeniu przesyła ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego.
 
02-06-2016        WYJAŚNIENIE NR 3 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM ( umieszczonym tylko na stronie Zamawiającego ze względu na dużą objętość ): www.dpshelclow.pl  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 – „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora”.
 
02-06-2016        WYJASNIENIA NR 2 - 01.06.2016.docx - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 
01-06-2016        WYJASNIENIE NR 1 - 31.05.2016 dot. wadium (Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 
 
27-05-2016        WYJASNIENIE NR 1 - 27.05.2016.docx  - Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               - części środkowej budynku A w DPS im. L. i A.Helclów
 
Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ ZP/U/5N/2016 na wykonanie zadania pn. „„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej” działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
 
Za udział Państwa w postępowaniu dziękujemy i przepraszamy za zaistniałą sytuację.
 
Jednocześnie informujemy, że w/w/ postepowanie
zostanie w niedługim czasie powtórzone. (12  634 42 55  wew. 275)
Z poważaniem
Małgorzata Bogucka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-04-2016        Kraków, dnia 28.04.2016r.
nr sprawy : DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ U / 3N / 2016
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: uniewaznienie_dzwigi.jpeg 2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego.
 
27-04-2016        WYJAŚNIENIE NR 1 .  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu oraz przebudowy kanalizacji, remontu muru ogrodzeniowego, remontu alejek, zagospodarowanie terenu, podłączenia portierni A i B do ogrzewania oraz zasilenia w energię elektryczną i wykonanie miejsca dla rekreacji i warsztatów w Domu Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2.
 
 
 
 
 
 
 
15-03-2016        OGŁOSZENIE o ZMIANIE OGŁOSZENIA!  Ogloszenie o zmianie ogl.pdf
 
Numer ogłoszenia: 57768 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016