Kontakt

Dom Pomocy Społecznej im L. i  A. Helclów   ul. Helclów 2    31-148 Kraków

 

Sekretariat

e-mail : sekretariat@dpshelclow.pl

Dyrektor

e-mail :  dyrektor@dpshelclow.pl

telefon: 12 634 42 55 wew. 222   

fax: 12 633 08 28

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Technicznych

e-mail : marcin.ogorek@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew.  215

Główny Księgowy

e-mail : renata.gron@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 229

 

 

Dział Terapeutyczno - Społeczny

e-mail : dt@dpshelclow.pl

Informacje dotyczące zasad przyjęcia orazwarunków pobytu udzielają pracownicy socjalni - Pokój 27A.

 

12 634 42 55  wew. 212 

fax :     12 634 43 04

tel. 12 634 42 55 wew. 212

 

Dział Rehabilitacji

e-mail : dr@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 303,280

 

 

Dział Gospodarczy

e-mail : dg@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 219

 

 

Dział Administracyjny

e-mail : da@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 241

 

 

Dział Organizacyjny

e-mail : do@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 223  

 

 

Dział Obsługi Mieszkańców

e-mail : dm@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 240

 

 

Dział Finansowo - Księgowy

e-mail : fk@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 253

 

 

Sekcja Personalna

e-mail : sp@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 254

 

 

Główny Specjalista ds. Pielęgnacyjno - Opiekuńczych

e-mail : dp@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 297

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 1 ( I ŚRODEK )

e-mail : dp1@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 279 

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 2 ( II ŚRODEK )

e-mail : dp2@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 292

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 3 ( III ŚRODEK )

e-mail : dp3@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 291

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 4 ( III LEWY )

 

e-mail : dp4@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 295 

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 5 ( I PRAWY )

e-mail : dp5@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 277 

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 6 ( II PRAWY )

e-mail : dp6@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 286

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 7 ( III PRAWY )

e-mail : dp7@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 289 

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 8 ( XI ARTYŚCI )

e-mail : dp8@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 209 

 

 

Zespół Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 9 ( XII ARTYŚCI )

e-mail : dp9@dpshelclow.pl

 

12 634 42 55  wew. 301

 

 

   
Dojazd: 
Lokalizacja i dojazd do DPS Helclów