Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów – zmiana nr 2 zasad rezerwacji wizyt

 1. Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów informuje, że od początku zamknięcia Domu dla odwiedzających, istniała i istniej możliwość kontaktu telefonicznego:
 • z osobami, które dysponują telefonami własnymi,
 • z osobami, które nie posiadają telefonu komórkowego – za pośrednictwem telefonów będących w dyspozycji poszczególnych Zespołów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (nr telefonów do poszczególnych zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakty”)
 1. DPS uruchomił dodatkowo możliwość wykonywania wideopołączeń z mieszkańcami (odrębny komunikat w tej sprawie został udostępniony na stronie internetowej DPS w zakładce komunikaty),
 1. Od 3 czerwca istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z mieszkańcami poruszającymi się samodzielnie, także na wózku inwalidzkim, przy czym:
 1. odwiedziny są możliwe codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 17.00,
 2. odwiedziny mieszkańca wymagają wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Wizytę można umówić poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 634 42 55  wew. 212, 210, 206 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

UWAGA:

Ze względu na zwiększona liczbę zakażeń w Małopolsce oraz wytyczne Wojewody Małopolskiego od dnia 1.08.2020 roku wprowadza się następujące zasadach dotyczące wizyt:

 1. spotkanie odbędzie się w wydzielonej do tego celu pomieszczeniu w budynku głównego DPS, przy stole wyposażonym w wygrodzenie pomiędzy mieszkańcem Domu, a osobą odwiedzająca mieszkańca,
 2. ustalono limity wizyt: raz na 14 dni, czas wizyty: do 45 minut,
 3. dopuszczana liczba odwiedzających: 2 osoby,
 4. wizyty w Zespołach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych nadal nie są możliwe,
 5. paczki i przesyłki mieszkańcom w dalszym ciągu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem portierni, gdzie są dezynfekowane, a jeżeli nie jest to możliwe, poddawane kwarantannie.
 6. Prawo do wizyty mają wyłącznie osoby bliskie mieszkańcowi, tj. należące do najbliższej rodziny. Wizyty innych osób będą możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

Regulamin odwiedzin