Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Kontakt z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów.

1.    Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów informuje, że od początku zamknięcia Domu dla odwiedzających, istniała i istniej możliwość kontaktu telefonicznego:

  • z osobami, które dysponują telefonami własnymi,
  • z osobami, które nie posiadają telefonu komórkowego – za pośrednictwem telefonów będących w dyspozycji poszczególnych Zespołów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (nr telefonów do poszczególnych zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakty”)

2.    DPS uruchomił dodatkowo możliwość wykonywania wideopołączeń z mieszkańcami (odrębny komunikat w tej sprawie został udostępniony na stronie internetowej DPS),

3.    Od 3 czerwca istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z mieszkańcami poruszającymi się samodzielnie, także na wózku inwalidzkim, przy czym:

1)    odwiedziny są możliwe codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 17.00,
2)    odwiedziny mieszkańca wymagają wcześniejszego umówienia się na wizytę.

       Wizytę można umówić poprzez:
       a)    kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 634 42 55  wew. 212  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
       lub
       b)    platformę elektroniczną „nakiedy”: link do systemu rezerwacji (UWAGA! potwierdzenie wizyty w systemie wymaga wysłania SMS wg przesłanych wskazówek).
 

3)    spotkanie odbędzie się w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w budynku głównego DPS, przy stole wyposażonym w wygrodzenie pomiędzy mieszkańcem Domu, a osobą odwiedzająca mieszkańca,

4)    wizyty w Zespołach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych nadal nie są możliwe,

5)    ustalono limity wizyt: raz na 7 dni, czas wizyty: do 45 minut.

6)    paczki i przesyłki mieszkańcom w dalszym ciągu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem portierni, gdzie są dezynfekowane, a jeżeli nie jest to możliwe, poddawane kwarantannie.