Nasi dobroczyńcy

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Nasz Dom wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie z siedzibą przy ul. Helclów 2, 31-148 Kraków, 
KRS:  0000113535 
Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A.   46 1750 0012 0000 0000 2675 0032

 

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie serdecznie dziękuje Ś.P. Barbarze Hajduga oraz Panu Zenonowi Hajdugowi za przekazanie oszczędności swojego życia na budowę Pawilonu Artysty Seniora w DPS. Ta piękna inicjatywa w istotny sposób wpłynie na możliwość zapewnienia godnego miejsca na spędzenie jesieni życia osobom potrzebującym pomocy.

Państwo Hajdugowie za swoją działalność społeczną zostali uhonorowani tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2015”

 

Dni Ogrodów u Helclów 2018 r.

Serdecznie dziękujemy Niepublicznej Szkole Policealnej Gloker za współorganizację wydarzenia, wszystkim artystom, którzy je uświetnili oraz osobom, które podzieliły się z nami swoimi pasjami. Wydarzenie nie odbyłoby się bez hojności naszych sponsorów:

 • Tomasza Niemczewskiego
 • Bogdana Hajdrowskiego
 • Andrzeja Chojnackiego
 • Mirosława Karcz
 • Weroniki Ślizowskiej
 • Piotra Śliwy
 • Firmy FRAX-BUD
 • FIRMY MOKATE
 • Firmy AWITEKS
 • Piekarni Krakowianka
 • Cukierni Józef Wilk
 • Samorządowego Centrum Kultury w Zabierzowie
 • Firmie M. Grudnik. FHU. Serwis Opon

 

.

Serdeczne podziękowania Pani Profesor Krystynie Pawłowskiej

za przygotowanie koncepcji nowego ogrodu przy Pawilonie Artysty Seniora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, która łączy estetykę i funkcjonalność z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Domu.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania - za przekazanie nagród dla mieszkańców - Dni Sportu w DPS dla:

    Kinga Machnik, Katarzyna Dąbrowa- Kwiaciarnia Casablanka, Nowy Kleparz nr.6
    Iwona Sudoł, Kwiaciarnia Bella Rosa, Nowy Kleparz nr.4
    Anna Bystroń, Kwiaciarnia, Nowy Kleparz nr.9
    Dorota Majka, Kwiaciarnia, Nowy Kleparz nr.7
    Dariusz Kaczmarczyk
    Robert Czepiel
    Szymon Herda
    Wawel S.A.
    Urszula Sitarska – Potęga
    Anna Toczek i Piotr Halarewicz
   Tatra Art- Anna Kozera

za przekazanie nagród, medali, pucharów i wyrobów cukierniczych dla Mieszkańców naszego Domu z okazji Dni Sportu organizowanymi w DPS im. L. i A. Helclów.

.

Serdeczne podziękowania Państwu Elżbiecie i Pawłowi Wójcikom

za przekazanie bieżni HMS.

.

Serdeczne podziękowania dla firmy IKEA i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

za przekazanie 3 sztuk dywanów oraz sofy

.

Serdeczne podziękowania firmie Lewal-pol Kraków ul. Krzywda 37

za przekazanie artykułów spożywczych.

.

Serdeczne podziękowania Panu Sławomirowi Gaworowi z Gospodarstwa Rolno-Spożywczego Góra Św. Jana 42

za przekazanie świeżych jabłek deserowych.

.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Firmy ELSTA sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

za nieodpłatne przekazanie w styczniu 2017r na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie w drodze darowizny do biblioteki DPS 184 książki i audiobooki. Dzięki serdecznemu gestowi Pracowników Firmy Elsta Mieszkańcy Domu mogą cieszyć się nowymi, ciekawymi historiami i korzystać z rozwoju techniki – słuchać, nawet bez wychodzenia z pokoju - audiobooków".

.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Izby Skarbowej w Krakowie

którzy zorganizowali, z okazji świąt Bożego Narodzenia, słodki poczęstunek mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Podziękowania

W imieniu pracowników i mieszkańców naszego Domu serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie i wsparcie wszystkim darczyńcom. Takie inicjatywy są tym cenniejsze, że wynikają z potrzeby ludzkich serc sprawienia radości i niesienia pomocy innym - tym którzy często zapomniani,schorowani i osamotnieni spędzają w naszym Domu jesień swojego życia. Życzymy Państwu żeby to dobro, które uczyniliście naszym Mieszkańcom wróciło do Państwa niesione potrzebą innych serc, a nam wszystkim żeby to ziarno, które zasialiście rozwijało się dalej by wszystkim żyło się lepiej i godniej. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wsparło działalność naszego Domu przekazując niezbędny dla zapewnienia odpowiednich standardów sprzęt i finansując działania zmierzające do poprawy jakości infrastruktury.

W roku 2016 Stowarzyszenie przekazało DPS profesjonalną kuchnię gazową oraz namiot ogrodowy.

W 2017 r. Stowarzyszenie finansuje renowację parkietów w pokojach mieszkańców oraz podjęło uchwałę o dalszym doposażeniu Domu.