30-05-2016 Wyj 2 III pawilon

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 2 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 – „Budowa pawilonu Domu Artysty Seniora”.

 

Złączniki: