02-06-2016 wyj nr3 III Pawilon

nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 7N /2016

 

WYJAŚNIENIE NR 3

 

( tablica ogłoszeń w/m - parter budynku głównego, strona internetowa)

 

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
"Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora"

 

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

 

Załączniki do pobrania:

 

 
Skany 01.06.2016   :
 
SKMBT_C28416060110040.pdf        3,4 MB
 
scan03245.pdf         198 MB

 

scan03244.pdf         200 MB

 

scan03243.pdf         214 MB

 

scan03242.pdf         192 MB

 

scan03241.pdf         52 MB