.

Serdeczne podziękowania Panu Sławomirowi Gaworowi z Gospodarstwa Rolno-Spożywczego Góra Św. Jana 42

za przekazanie świeżych jabłek deserowych.