.

Serdeczne podziękowania Państwu Elżbiecie i Pawłowi Wójcikom

za przekazanie bieżni HMS.