Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

NZOZ "DOM-MED"

Od roku 2000 w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM- MED”.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED” prowadzi działalność w zakresie stacjonarnego zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób przewlekle somatycznie chorych, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia nie mogą przebywać w swoim domu, a nawet w domach pomocy społecznej. Miejsce w Zakładzie znajdują osoby w najcięższym stanie zdrowia - po udarach mózgu, po zatrzymaniu krążenia, wypadkach oraz pacjenci w stanie wegetatywnym, wymagające intensywnej całodobowej pielęgnacji i kontynuacji leczenia.

NZOZ „DOM-MED” jest odrębną, niezależną od DPS im. L. i A. Helclów instytucją powołaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L.A Helclów w Krakowie w roku 1999, która udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

NZOZ składa się z części administracyjnej oraz trzech oddziałów zlokalizowanych w budynku głównym: na parterze w prawym skrzydle (Oddział A) oraz w lewym skrzydle na I piętrze (Oddział B) i na II piętrze (Oddział C).

Dane kontaktowe:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM- MED”

31-148 Kraków, ul. Helclów 2

e-mail:

NIP: 676-21-27-736

Sekretariat

godziny pracy: 7.30- 14.30

telefon: 12 634-42-55 wew. 268

tel/fax : 12 631-57-20

Oddziały opiekuńczo- lecznicze

Telefon: 12 634-42-55 ( centrala)

  • Oddział A ( parter )-  225
  • Oddział B ( I pietro)- 282
  • Oddział C ( II pietro)- wew.288