Podziękowania

W imieniu pracowników i mieszkańców naszego Domu serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie i wsparcie wszystkim darczyńcom. Takie inicjatywy są tym cenniejsze, że wynikają z potrzeby ludzkich serc sprawienia radości i niesienia pomocy innym - tym którzy często zapomniani,schorowani i osamotnieni spędzają w naszym Domu jesień swojego życia. Życzymy Państwu żeby to dobro, które uczyniliście naszym Mieszkańcom wróciło do Państwa niesione potrzebą innych serc, a nam wszystkim żeby to ziarno, które zasialiście rozwijało się dalej by wszystkim żyło się lepiej i godniej. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wsparło działalność naszego Domu przekazując niezbędny dla zapewnienia odpowiednich standardów sprzęt i finansując działania zmierzające do poprawy jakości infrastruktury.

W roku 2016 Stowarzyszenie przekazało DPS profesjonalną kuchnię gazową oraz namiot ogrodowy.

W 2017 r. Stowarzyszenie finansuje renowację parkietów w pokojach mieszkańców oraz podjęło uchwałę o dalszym doposażeniu Domu.