Podziękowania dla firmy World Poland Sp. z o.o.

Serdeczne podziękowania dla firmy World Poland sp. z o.o

za przekazanie urządzenia do kserowania i drukowania oraz stołów konferencyjnych.