Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Regulamin odwiedzin z dnia 04-08-2020

 1. Odwiedziny są możliwe codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz 13.00 do 17.00.
 2. Wymagają wcześniejszego umówienia się na wizytę poprzez:
 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 634 42 55  wew. 212, 210, 206 
  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 1. Umówić się można na spotkanie z mieszkańcami poruszającymi się samodzielnie, jak również na wózku inwalidzkim.
 2. Spotkania odbywają się w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu
  w budynku głównym DPS, przy stole wyposażonym w wygrodzenie pomiędzy mieszkańcem Domu, a osobą odwiedzająca mieszkańca. Pomieszczenie jest wyposażone w środki dezynfekujące.
 3. Osoba odwiedzająca musi być wyposażona w maseczkę i rękawiczki, które zdezynfekuje na terenie DPS w obecności pracownika domu. W przypadku odwiedzin mieszkańców mających problem ze słuchem – osoba odwiedzająca musi być wyposażona w  przyłbice.
 4. Czas trwania wizyty to maksymalnie 45 minut.
 5. Obowiązuje limit wizyt: raz na 14 dni.
 6. Dopuszczana liczba odwiedzających: 2 osoby.
 7. Paczki i przesyłki mieszkańcom w dalszym ciągu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem portierni, gdzie są dezynfekowane, a jeżeli nie jest to możliwe poddawane kwarantannie.
 8. Prawo do wizyty mają wyłącznie osoby bliskie mieszkańcowi, tj. należące do najbliższej rodziny. Wizyty innych osób będą możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.