Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Nasz Dom wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie z siedzibą przy ul. Helclów 2, 31-148 Kraków, 
KRS:  0000113535 
Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A.   46 1750 0012 0000 0000 2675 0032

 

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie serdecznie dziękuje Ś.P. Barbarze Hajduga oraz Panu Zenonowi Hajdugowi za przekazanie oszczędności swojego życia na budowę Pawilonu Artysty Seniora w DPS. Ta piękna inicjatywa w istotny sposób wpłynie na możliwość zapewnienia godnego miejsca na spędzenie jesieni życia osobom potrzebującym pomocy.

Państwo Hajdugowie za swoją działalność społeczną zostali uhonorowani tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2015”