Zasady przeprowadzania badań naukowych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

 

Zasady przeprowadzania badań naukowych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

 

Informujemy, że studenci i inne osoby, które planują prowadzenie badań naukowych, stanowiących element prac licencjackich i magisterskich lub doktorskich, z wykorzystaniem zasobów Domu, w celu uzyskania zgody na badania powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  • podanie,
  • informację nt. planowanej metody przeprowadzenia badań,
  • w przypadku studentów:
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta wraz z informacją o celu przeprowadzanych badań,
  • narzędzia badawcze zatwierdzone przez promotora.
  • W przypadku pozostałych osób:
  • zaświadczenie z uczelni o prowadzonych badaniach na potrzeb prac naukowych

Dokumenty te można złożyć w sekretariacie DPS.

Informujemy również, że podstawą do wyrażenia zgody na prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zasobów Domu jest spełnienie następujących warunków:

  • Student/badacz wykonuje badania osobiście,
  • badania powinny być przeprowadzane w ramach „projektu” przygotowanego i bezpośrednio realizowanego na rzecz mieszkańców DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie,
  • projekt badawczy powinien uwzględniać obszary zapotrzebowania na informacje Domu, które odpowiadają obszarowi realizacji jego zadań merytorycznych.

Po obronie pracy magisterskiej/licencjackiej/doktorskiej opracowane materiały (kopia rozdziału pracy zawierająca raport z badań), student zobowiązany jest przekazać do DPS im L. i A. Helclów.

Uwaga: możliwość prowadzenia badań na terenie DPS jest uzależniona od wyrażenia zgody przez mieszkańców i pracowników DPS na przetwarzanie danych.