Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Dom Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: PIELĘGNIARKI

                                                    DYREKTOR

                    Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie

                      zatrudni  osoby na stanowisku: PIELĘGNIARKI

 I. Poszukujemy osoby , która:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe- pielęgniarstwo oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.
 • Dobrze się czuje pracując w zespole.
 • Cechuje ją chęć niesienia pomocy osobom starszym.
 • Chce podnosić swoje kwalifikacje.

II. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie opieki pielęgniarskiej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
 • Współpraca z lekarzem POZ i lekarzami specjalistami sprawującymi opiekę medyczną nad mieszkańcami.
 • Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych mieszkańców oraz planowanie  opieki stosownie do stanu zdrowia mieszkańców.
 • Wykonywanie czynności diagnostycznych.
 • Wykonywanie zabiegów leczniczych.
 • Pomoc w czynnościach pielęgnacyjno- higienicznych.
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i udzielanie im pomocy w zależności od zmieniającego się stanu zdrowia.
 • Współudział w opracowywaniu Indywidualnych Planów Wsparcia.

III .Oferujemy :

Warunki zatrudnienia  -  do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z rekrutacją na stanowisko pielęgniarki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

na adres e-mail: sekretariat[malpa]dpshelclow [kropka] pl lub złożenie w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 32-148 Kraków.

Do dokumentów aplikacyjnych należy złożyć podpisane:

- oświadczenie kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko……………………………….

   w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie,

- klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w postepowaniu rekrutacyjnym dotyczącą

  przetwarzania danych osobowych Pani/Pana………………………………………………………

 

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

 

Skrót „ RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.