Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: pomoc kuchenna

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. dbanie o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonym jadłospisem;
 3. stosowanie wytycznych HACCP, przy przygotowywaniu posiłków;
 4. przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej;
 5. pobieranie i właściwe przechowywanie próbek pokarmowych;
 6. utrzymanie czystości stanowiska pracy.
 7. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków;
 8. obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);
 9. rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców;
 10. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza
 11. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 12. przestrzeganie zasad technologii przy produkcji żywności oraz przepisów higieniczno-sanitarnych;
 13. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie II śniadanie, obiad , podwieczorek, kolacja)  i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
 14. oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi zgodnie z obowiązującymi recepturami,
 15. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni;
 16. utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;
 17. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 18. sprzątanie kuchni , obieralni  i innych pomieszczeń kuchennych, doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego  nieobecności;
 19. odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni;
 20. wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z organizacją pracy kuchni;
 21. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia.

  Wymagania:

         1. wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

         2. doświadczenie zawodowe w pracy w gastronomii- na jakim stanowisku , gdzie i jaki

             czas. 

         3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku(

             badania Sanepid)

 

Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje:

         1. znajomość zasad żywienia w placówkach żywienia zbiorowego,

         3. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

         4. sumienność, rzetelność.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 900 zł do 3 000 zł,
 2. dodatki do wynagrodzeń: miesięczny dodatek motywacyjny, dodatek stażowy, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 3. wymiar zatrudnienia: 1 etat,
 4. pierwsza umowa na okres próbny – na czas określony - 6 miesięcy,
 5. przewidywany termin zatrudnienia od 01.08.2021 r.

 

Parking dla pracowników na terenie DPS.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie – w terminie do 14 lipca 2021 r. - CV oraz listu motywacyjnego opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z rekrutacją na stanowisko kucharz/pomoc kuchenna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

na adres e-mail: sekretariat[malpa]dpshelclow [kropka] pl  lub złożenie w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 32-148 Kraków.

Do dokumentów aplikacyjnych należy złożyć podpisane:

- oświadczenie kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pomoc kuchenna w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie,

- klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w postepowaniu rekrutacyjnym dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

 

Skrót „ RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

zal.10_0.docx

zalacznik_nr_11_0.docx

Podsumowanie: 

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. dbanie o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonym jadłospisem;
 3. stosowanie wytycznych HACCP, przy przygotowywaniu posiłków;
 4. przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej;
 5. pobieranie i właściwe przechowywanie próbek pokarmowych;
 6. utrzymanie czystości stanowiska pracy.
 7. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przy