Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

130- lecie Domu,26.07.2020 r.

W dniu 26.07.2020 roku w naszej kaplicy pod wezwaniem Świętej Anny odbyła się uroczysta Msza Święta oraz wspomnienie rocznicy 130-lecia naszego Domu.

            Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie istnieje od 1890 roku, służąc niezmiennie przez cały ten czas ludziom potrzebującym pomocy. Powstał
w wyniku działalności Fundacji założonej przez zasłużonych dla Krakowa małżonków Anny
i Ludwika Helclów. Jest dowodem wielkoduszności jego założycieli. Dom był przeznaczony dla 250 - 300 osób, z których połowę stanowiły osoby zamożne, nierzadko zajmujące więcej niż jeden pokój, mające służących. Wysoka stawka odpłatności pokrywała nie tylko koszty utrzymania, ale pozwalała na przyjmowanie do Domu osób biednych, wypisywanych po leczeniu z krakowskich szpitali, którzy nie byli w stanie zapłacie za utrzymanie i opiekę.
W 1951 r. Dom podzielił losy wszystkich fundacji – został upaństwowiony. Od tego czasu zaczął być coraz bardziej przeludniony, zaniedbany, w 1989 r. osiągnął liczbę 710 mieszkańców. W 1990 r. powstał program modernizacji Domu, z wielkich sal wieloosobowych wygospodarowane zostały pokoje z zapleczem sanitarnym. Jednocześnie z poprawą standardu nastąpiło zmniejszenie ilości mieszkańców, osiągając w 2010 r. liczbę 332 mieszkańców. Oprócz modernizacji wybudowano nowoczesny, dwufunkcyjny budynek kuchnio-pralni, wyposażony w najnowsze linie technologiczne. Wybudowane zostały dwa pawilony w których zamieszkali Seniorzy – Artyści. Niektórzy z nich, mimo sędziwego wieku, są aktywni, malują, biorą udział w plenerach i wystawach.

W 2018 r. zakończono rozpoczętą w 2016 r budowę nowego pawilonu DPS.W kompleksie DPS powstał tym samym dodatkowy obiekt o powierzchni 4 162,1 m2, w którym znajdują się miedzy innymi 54 pokoje wyposażone w łazienki z prysznicami, trzy jadalnie z kuchniami i zmywalniami, trzy łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących, dyżurki pielęgniarskie, pomieszczenia do terapii i wypoczynku, kuchenki i pralnie dla mieszkańców, dwie sale do rehabilitacji, w tym do rehabilitacji neurologicznej, pokój do masażu, garaże w przyziemiu budynku i niezbędne magazyny i pomieszczenia socjalne oraz szatnie dla pracowników. Aktualnie na terenie DPS znajduje się już 5 obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 19873,10 m2, w tym jeden budynek o funkcji pomocniczej (kuchni i pralni) oraz 4 obiekty, w których funkcjonuje 12 zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie posiada 387 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych

W latach 2018 – 2019 przeprowadzona została gruntowna modernizacja  dwu zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych położonych na I i II piętrze środkowej części budynku głównego. Zbudowany został podjazd dla niepełnosprawnych od strony ogrodu, dobudowano kolejną windę dla niepełnosprawnych od frontowej części budynku. Zagospodarowany teren wokół nowego pawilonu oraz wyremontowana część terenu wokół budynku głównego stanowią znakomity obszar dla rekreacji, spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych.

Planowane są kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne – przebudowa sieci kanalizacyjnej, kolejny etap remontu alejek w ogrodzie Domu, remont zabytkowej stolarki okiennej przy wsparciu finansowym Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Rok 2020 jest szczególnie trudny dla mieszkańców z uwagi na trwający stan epidemii
w związku z zagrożeniem zakażenia Sars-Cov 2, co spowodowało znaczne ograniczenie praw mieszkańców do kontaktów z osobami bliskimi i możliwością opuszczania terenu Domu..

 

Foto: DPS im Helclów