Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

Informacja dla osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne do pracy, bez związku z prowadzonymi naborami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie - jako administrator danych osobowych - informuje, że Pani/Pana dane osobowe, zawarte w doręczonych do DPS dokumentach aplikacyjnych, bez związku z prowadzonymi naborami na konkretne stanowisko, będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym zostały złożone.

 

Po tym okresie wymienione wyżej dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem przypadku, gdy na podstawie Pani/Pana zgody, przedmiotowe dane zostaną wykorzystane do konkretnej rekrutacji
w tutejszym DPS. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

 

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do ADO lub przesłać wniosek na adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 listownie lub drogą elektroniczną:   sekretariat[malpa]dpshelclow [kropka] pl

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
w Krakowie: adres e – mail: iod[malpa]dpshelclow [kropka] pl. Tel. 12 634 42 55 wew. 195.