Wysoki kontrast: Włącz | Wyłącz

Strona główna

„Nie możemy zrobić nic lepszego, aby zapewnić sobie szczęście, jak żyć i umrzeć w służbie ubogim.”
(św. Wincenty a Paulo)

NABÓR ZAKOŃCZONY - Dom Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie zatrudni osoby na stanowisku: OPIEKUNA

                                                    DYREKTOR

                    Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie

                       zatrudni  osoby na stanowisku: OPIEKUNA

I. Poszukujemy osoby , która:

  • Posiada wykształcenie kierunkowe- policealne o profilu opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun medyczny.
  • Dobrze się czuje pracując w zespole
  • Jest uśmiechnięta/y optymistyczna/y i cechuje ją/go chęć niesienia pomocy osobom starszym
  • Chce podnosić swoje kwalifikacje

II. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 

·Wykonywanie  czynności pielęgnacyjno – higienicznych i wspieranie

           mieszkańców w podtrzymaniu samodzielności w zakresie tych czynności.

·Pomoc mieszkańcom  w ubieraniu i rozbieraniu się, w zmianie bielizny

          osobistej i odzieży oraz zmiana bielizny pościelowej.

·Pomoc w wydawaniu posiłków, karmieniu mieszkańców.     

·Organizowanie czasu mieszkańcom i pobudzanie ich do aktywności

           w ramach swoich kompetencji.

·Dostarczanie czystej bielizny, ubrań do pokoi mieszkańców po    

                 przywiezieniu ich z pralni.

·Asystowanie mieszkańcom podczas konsultacji specjalistycznych poza

           Domem.

·Troska o utrzymanie czystości, porządku i  estetycznego wyglądu pokoi

       mieszkańców oraz  innych pomieszczeń oddziału.

·Pomoc w przemieszczaniu się mieszkańców w celu uczestnictwa w

       Spotkaniach

  • Pomoc podopiecznym w wykonywaniu drobnych zakupów i załatwianiu spraw osobistych.

III .Oferujemy :

Warunki zatrudnienia  -  do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z rekrutacją na stanowisko opiekuna, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO”

na adres e-mail: sekretariat[malpa]dpshelclow [kropka] pl lub złożenie w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 32-148 Kraków.

Do dokumentów aplikacyjnych należy złożyć podpisane:

- oświadczenie kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko……………………………….

   w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie,

- klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w postepowaniu rekrutacyjnym dotyczącą

  przetwarzania danych osobowych Pani/Pana………………………………………………………

 

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

 

Skrót „ RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.