KOMUNIKAT - zmiany w sposobie odprowadzania podatku VAT

Szanowni Państwo

W związku z konsolidacją podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. DPS im. L. I A. Helclów w Krakowie nie jest samodzielnym podatnikiem podatku VAT. 
Podatnikiem podatku VAT jest Gmina Miejska Kraków,
Adres: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 
NIP: 6761013717
REGON: 351554353 

Uwaga: od dnia 1 stycznia 2017 r. na fakturach dotyczących DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie należy wskazywać nabywcę Gminę Miejską Kraków oraz odbiorcę Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

Za utrudnienia przepraszamy

KOMUNIKAT - zmiany w obsłudze połączeń telefonicznych

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 października 2016 roku nastąpiła zmiana w obsłudze połączeń telefonicznych w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 Połączenie przychodzące będzie można zrealizować poprzez samodzielne wybranie numeru wewnętrznego, których wykaz znajduje się w zakładce "kontakt"
 Jeżeli nie zostanie wprowadzony tonowo numer wewnętrzny, po 3 sekundach automat przełączy rozmowę na portiernię. Przez portiernię będą również łączone rozmowy do Zespołów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (oddziałów).

Za utrudnienia przepraszamy

KOMUNIKAT - ewidencja odwiedzających

Szanowni Państwo
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego Domu od dnia 20 czerwca 2016 r. czasowo wprowadzono ewidencję osób wchodzących i opuszczających teren DPS. Odwiedzający wpisywani są do ewidencji przez pracownika portierni. 
Za utrudnienia przepraszamy

KOMUNIKAT - odwiedziny parkowanie

Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z realizowaną inwestycją polegającą na budowie III Pawilonu Seniora Artysty, drastycznie zmniejszyła się ilość miejsc postojowych na terenie DPS. Wobec powyższego, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku do godziny 16.00, osoby odwiedzające Mieszkańców nie będą mogły parkować na terenie naszego Domu.
Za utrudnienia przepraszamy